USŁUGI

unsplash-image

 

unsplash-image

 

 

 

 

Zalecana dzieciom i dorosłym z problemami z pamięcią i koncentracją, problemami z planowaniem i skupieniem, małą odpornością na stres, nadpobudliwością psychoruchową (ADHD), dysleksją, wolnym tempem uczenia się,  dysortografią, tremą,  agresją, zaburzeniami samooceny, depresją, zaburzeniami lękowymi;zaburzeniami przyjmowania pokarmów (bulimia, anoreksja),
uzależnieniami (alkoholizm, narkomania, hazard).  Z treningu EEG Biofeedback korzystać mogą też osoby zdrowe, których praca wymaga skupienia, szybkich, prawidłowych decyzji, a także, gdy powoduje długotrwały stres (biznesmeni, kontrolerzy lotniczy, służby mundurowe, służba zdrowia, piloci, nauczyciele, sportowcy).

W trakcie pracy z pacjentami wykorzystywany jest pakiet multimedialnych programów Logopedia firmy Edusensus. Zestaw  wspiera wszystkie etapy pracy nad wadami artykulacyjnymi i nie tylko. Jest to pomoc szczególnie przydatna dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym, które znudzone ciągłymi ćwiczeniami przed lustrem, pragną urozmaicenia i atrakcyjnych zajęć. Innowacyjność wykorzystania w terapii multimediów i profesjonalnego mikrofonu jest dodatkową motywacją i impulsem do pracy dla młodszych pacjentów.

Terapia dedykowana w szczególności osobom mającym zaburzenia językowe, zaburzenia artykulacji; kłopoty z komunikacją i koncentracją; trudności w nauce, czytaniu; dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię; zaburzenia koordynacji ruchowej; zaburzenia zachowania np. ADHD; ale też autyzm; zespół Downa i inne zespoły genetyczne;  epilepsję, mózgowe porażenie dziecięce; trudności w przyswajaniu języków obcych

Terapia metodą prof. Alfreda Tomatisa

Terapia Biofeedback

Diagnoza i terapia logopedyczna

Usługi

Więcej

Marta Stasiak

Gabinet neurologopedyczny i biofeedback

tel. 721 670 394

Rodzicu! Twojemu dziecku zalecono terapię Tomatisa?

Wypożyczam sprzęt do domu - pracujcie, jak chcecie i kiedy chcecie!